úterý 31. července 2012

Ticho - tón - člověk

Workshop muzikoterapie s Janem Chromečkem 31.7.2012 v akademii sociálního umění Tabor v Praze.Svět hudby se úzce prolíná s životem člověka. Rytmus je zakódován v jeho dechu i tepu; hudba určuje jeho náladu a on ovlivňuje ji.



O vztahu hudby a člověka
„Poněvadž totiž bůh chtěl, aby pokud možno všechno bylo dobré a nic nebylo špatné, ale nalezl všechno, cokoli bylo viditelné nikoli v klidu, nýbrž v nesouladném a neuspořádaném pohybu, uvedl to z neuspořádaného pohybu v řád, pokládaje tento stav za všeobecně lepší než onen. A pak ani nebylo ani není nejvýše dobré bytosti volno konati něco jiného mimo to, co je nejkrásnější…“
(Platón: Timaios)